Misja szkoły

Dzieci w Tarnowskiej Szkole Montessori wyruszają w podróż, rozwijając swoją miłość do samokształcenia i nauki. Nasza szkoła to miejsce, w którym nauka to niesamowita przygoda, a nie wyścig. To dom w którym uczniowie mogą swobodnie odkrywać i pielęgnować swoje talenty i pasje. Tarnowska Szkoła Montessori to nowoczesna edukacja, która ma za zadanie przygotować dzieci do życia, wychować szczęśliwych, odpowiedzialnych, kreatywnych i współpracujących ze sobą ludzi.

Tarnowska Szkoła Montessori

Tarnowska Szkoła Montessori jest szkołą podstawową niepubliczną. Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i podlega kontrolom i nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Krakowie. Tarnowska Szkoła Montessori to kameralna placówka, która pracując w oparciu o koncepcję Marii Montessori pomaga w wychowaniu samodzielnego, wierzącego we własne siły oraz szanującego innych ludzi i świat człowieka. Charakter i specyfika naszej szkoły sprzyja łatwemu odnalezieniu się dziecka w nowej dla nich rzeczywistości szkolnej,nie pomijając przy tym dzieci młodszych.

 

Oferta

Głównymi filarami metody Montessori są:
• Przemyślane i przygotowane przyjazne otoczenie, inspirujące dziecko  do odkrywania świata
• Materiał Montessori opracowany tak by zachęcał do nauki
• Wolność w podejmowaniu decyzji
• Nauczyciel – towarzysz, który obserwuje, a w razie potrzeby pomaga  ale nie narzuca swojej obecności.
• Najważniejsza jest wewnętrzna motywacja dziecka, samodzielność
i odpowiedzialność, unikanie sytemu kar i nagród powoduje uniezależnienie się od oceny zewnętrznej co sprzyja budowaniu wiary w siebie.

O nas

Dlaczego taka szkoła?

 

Dzięki metodzie Montessori dzieci zyskują niezależność, wewnętrzną motywację, umiejętność rozwiązywania problemów, wiarę we własne siły. Uczą się współpracy, działania bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów, empatii i troski o siebie nawzajem. W atmosferze wolności i szacunku kształtują postawy odpowiedzialności i zaangażowania. Specjalnie przygotowane otoczenie, bogate w inspirujące materiały rozwija zdolność myślenia i skutecznego działania. Ciekawe zadania i możliwość decydowania o ich wyborze wzmacniają motywację i zaangażowanie, co stanowi podstawę dalszego wzrostu i rozwoju. Bliska relacja z nauczycielami oraz serdeczna atmosfera w klasie dodają odwagi w próbowaniu i mierzeniu się z wyzwaniami. Wierzymy, że wychowani w ten sposób ludzie będą w stanie zrealizować marzenie o lepszym, bezpieczniejszym i bardziej sprawiedliwym świecie.

Organizacja szkoły

Program edukacyjny oraz wychowawczy w naszej szkole dostosowany jest od zerówki do ósmej klasy. Staramy się stwarzać naszym uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i talentów, dlatego po zajęciach obowiązkowych mogą oni skorzystać z bogatej oferty kółek zainteresowań lub spędzić miło czas bawiąc się w naszej świetlicy,  w naszej szkole wzbogacamy zajęciami prowadzonymi podczas wyjazdów, wyjść do muzeów oraz ośrodków kultury i nauki, wycieczek przyrodniczych.

założenia

Założenia szkoły

Założenia

Ideowo-wychowawcze, do których dopasowane są metody kształcenia,
na których zbudowany jest program edukacyjny. Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

 

Rozwój społeczny

Uczymy dzieci porozumienia bez przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, budowania pozytywnych relacji. W grupach mieszanych wiekowo dzieci inspirują się nawzajem w pracy i mają szerokie możliwości rozwijania swoich umiejętności.

Szacunek

Życzliwość we wzajemnych relacjach, sztuka porozumienia bez przemocy, szacunek dla indywidualności dziecka, dla jego pracy, potrzeb i możliwości sprzyjają rozwijaniu wiary we własne siły, samodzielności i kreatywności.

Nauka przez działanie

Nauka w szkole Montessori znacznie różni się od tradycyjnej edukacji. Uczniowie są aktywni. Ćwiczą, próbują, sprawdzają. Zaspokajają swoją dziecięcą ciekawość korzystając z angażujących materiałów, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie. Uczą się obserwacji, wyciągania wniosków.

Wolność

Nasza szkoła to miejsce gdzie ceni się samodzielne myślenie, prawo do własnego zdania. Poprzez możliwość dokonywania wyborów, podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich konsekwencji kształtuje się odpowiedzialność.

Integracja

Jest równie ważnym aspektem. Staramy się angażować uczniów do dialogu, współpracy, konieczności dogadywania się, negocjacji, porozumienia, wzajemnej pomocy. W efekcie uczniowie są bardziej otwarci i potrafią zbudować pozytywne relacje.

Tarnowska Szkoła i Przedszkole Montessori

ul. 16 Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów
Alior Bank 06249000050000453079644346
Tarnowska Szkoła Montessori
Patrycja Gąsiorek
Siedziba firmy:
ul. Rejtana 12/1, 33-100 Tarnów
NIP: 8732909547 REGON: 386265512

 

Godziny otwarcia

Szkoła:
Pon. - Pt.
godz. 6:45 - 16:15

Dyrekcja:
Pon. - Pt.
godz. 10:00 - 16:15
tel. + 48 508 899 493

Sekretariat:
Pon. - Pt.
godz. 8:00 - 15:30
tel. + 48 793 341 901

 

 

   

 

 

Skip to content